Výuka Taichi Chuan rodiny Yang pro rok 2022

Nový zájemci o cvičení se mohou přihlásit a přijít cvičit od 5.září 2022 ve Vítkově, každé pondělí od 17:30 do 19:30 hodin

V ZŠaG Vítkov Komenského, gymnastický sál

Nový zájemci o cvičení se mohou přihlásit a přijít cvičit od 6.září 2022 v Opavě, pro začátečníky každé úterý od 16:00 do 18:00 hodin

Na: Ratibořská 421/177, budova B 1. patro, Opava

Tai Chi Chuan rodiny Yang

V našich oddílech v Opavě a Vítkově, se učí kompletní systém Tai Chi Chuan (Tchaj-ťi Čchuan, Tai ji Quan, Taichi, Taiči) rodiny Yang. Při výuce dodržujeme přesně systém, který je nám předáván bez jakékoliv změny a úpravy. Výuka probíhá postupně tak, jak je dáno tradicí rodiny Yang a obsahuje pouze věci, které Mistr Yang Sau-chung předával svým dcerám, které jediné od něj dostaly kompletní rodinný systém, nebo svým třem Žákům (Disciple) – Ip Tai-takovi, Chu Gin-soonovi a Chu King-hungovi.

 

Předmětem výuky jsou zejména:

Zjemňující cvičení cviky, které slouží k pochopení významu cvičení, k otevření meridiánů a zlepšení proudění energie.     

Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem)

Tui Shou (Teui Sau) – průpravné cvičení ve dvojici pro vnímání síly protivníka.

Sestavy ve dvojicích – sestavy pro dva cvičence, které učí přecházet plynule z jedné bojové aplikace do druhé a pochopit bojový význam pohybů ze sestavy.

Chi Kung (Hei Gong) – cvičení pro rozvoj vnitřní energie.

Aplikace pozic ze sestavy – využití pohybů ze sestav k praktické sebeobraně.

Doplňková cvičení – pro rozvoj síly, výbušné energie…

Cvičení je přínosem všem věkovým skupinám k upevnění zdraví, fyzické a psychické kondice, je skvělým nástrojem pro aktivní odpočinek a doplnění energie v dnešní uspěchané době.

 

Historie a současnost oddílu Taichi v Opavě a Vítkově

Od září 2009 začala výuka kompletního rodinného systému Tai Chi Chuan v Opavě.

Od roku 2017 začala výuka kompletního rodinného systému Tai Chi Chuan ve Vítkově.

Od roku 2009 výuku vedl ing Ladislav Gapko.

V srpnu 2021 došlo ke změně vedoucího, na Petra Welerta.

Vedoucí oddílu Petr Welert

Bojovým uměním se věnuji více jak 25let.

Od roku 2000 jsem se učil umění Tai Chi Chuan Yang a jsem držitelem osvědčení Cvičitel Tai chi, od 6/2003. Osvědčení cvičitele Tai chi, nemá přímou souvislost s Tai Chi Chuan rodiny Yang, která se u nás cvičí, ale je nezbytná z hlediska legistlativy ČR.

Od roku 2009 jsem se učil Tai Chi Chuan rodiny Yang, v Opavě, pod vedením ing. Ladislava Gapka a účastnil jsem se, taktéž seminářů Tai Chi Chuan pod vedení Juraje Smieška (Žilina), Zdeňka Kurfürstra (Brno) a si-fu Jima Uglowa.

Po jeho odstoupení z výuky Tai Chi Chuan rodiny Yang, v srpnu 2021, jsem na jeho návrh a se souhlasem Juraje Smieška, (učitele Ladislava Gapka), začal učit přímo u Zdeňka Kurfürstra, přímého žáka si-fu Jima Uglowa, který je přímým žákem si-fu Mary Yang, dcery Yang Sau-Chunga.

Nábor nových zájemců pro rok 2022 – 2023 o Tai Chi zahájen od září.

Kurzy Tai Chi Chuan rodiny Yang, OPAVĚ, pro začátečníky a mírně pokročilé (kurz od 16let)

Od 6.9. 2022

Úterý

od 16:00 do 18:00 hodin

začátečníci

 

Od 18:00 do 20:00 hodin

pokročilí

na adrese: Opava, Ratibořská 421/177, budova B

 

Kurzy Tai Chi Chuan rodiny Yang, ve Vítkově, pro začátečníky a mírně pokročilé (kurz od 16let)

Od 5.9. 2022

Pondělí

od 17:30 do 19:30 hodin

Začátečníci a pokročilí

na adrese: ZŠaG Vítkov, Komenského, gymnastický sál

 

Vezměte si sebou: přezůvky, volné oblečení, pití

První dvou-hodina je zkušební.

Kontakt a informace ke cvičení: taijiopava.vitkov@gmail.com, nebo GSM: 724 157 428.

Taj Ji a zdraví

Zkušenosti a výsledky vědeckého výzkumu ukazují, že Tai Chi má vynikající zdravotní účinky. Je prospěšné zvláště duševně pracujícím středního a vyššího věku. Dlouhodobé cvičení Tai Chi uvolňuje stres a je prevencí proti mnoha nemocem. Např. snižuje hladinu tuků v krvi (hyperlipidemie), zpomaluje řídnutí kostí (osteoporóza), zlepšuje funkci srdečně-cévního systému, synchronizuje a zlepšuje mozkovou činnost.
V nejedné výzkumné zprávě se dále např. uvádí, že toto cvičení zbavuje nervozity, je efektivní v oblasti prevence a rekonvalescence kardiovaskulárních chorob. Pozitivně ovlivňuje také centrální nervový systém a jeho prostřednictvím působí na zlepšení a soulad funkcí ostatních systémů v organizmu. Hluboké přirozené dýchání stimuluje činnost orgánů umístěných v břišní dutině a při správném provádění cviků přispívá i ke zlepšení látkové výměny a zásobování organizmu krví a kyslíkem. Nelze opomenout ani příznivý vliv cvičení na kloubní a svalový systém a řadu dalších, i chronických onemocnění. Má i výrazné antistresové a antineurotizační účinky.

Všechny tyto efekty jsou přičítány dodržování souboru specifických zásad a principů tai-ji.

 

Více informací o hongkongské linii Tai Chi Chuan rodiny Yang, naleznete na stránkách našeho učitele Zdeňka Kurfürsta na adrese http://www.taijiquan.cz